1 - تولد عیسی

نمایش ها : 552

شرح

آخرین باری که به شگفت آمدید کی بوده است؟ آخرین بار کی بود که با پدیده ای مواجه شدید که باعث شد فقط بایستید و مبهوت بمانید ؟ در این حالت دو اتفاق می افتد. اول، هر کاری که می کنید را متوقف می نمایید و سپس چیزی را تحسین می کنید که زیبا و شگفتی آور است. شب تولد عیسی، فرشتگان در بهشت و انسان ها روی زمین، کار خود را متوقف کردند و در شگفتی دور هم گرد آمدند. و فرشته به آنها گفت :" نهراسید، همانا برای شما خبری خوش آوردم و شادکامی که برای همه مردمان خواهد بود. به شما متولد شده است در شهر داوود، یک منجی، که مولایمان مسیح است." آغاز زندگی زمینی عیسی چنین شگفت آور بود، زیرا این قدم بعدی برای عیسی بود، کسی که بیش از یک معلم بزرگ و یا یک پیامبر بود. عیسی تنها فردی بود که زندگی عاری از گناه داشت. او هم کاملاً انسان بود و هم کاملاً خدا. خدا می توانست خبر تولد عیسی را به قصر شاه ببرد، ولی فرشتگانش را میان چوپانان فرستاد.

ویدیو های مرتبط