خلاصه داستانهای

تولد عیسی1 - تولد عیسی

آخرین باری که به شگفت آمدید کی بوده است؟ آخرین بار کی بود که با پدیده ای مواجه شدید که باعث شد فقط بایستید و مبهوت بمانید ؟ در این حالت دو اتفاق می افتد. اول، هر کاری که می کنید را متوقف می نمایید و سپس چیزی را تحسین می کنید که زیبا و شگفتی آور است. شب تولد عیسی، فرشتگان در بهشت و انسان ها روی زمین، کار خود را متوقف کردند و در شگفتی دور هم گرد آمدند. و فرشته به آنها گفت :" نهراسید، همانا برای شما خبری خوش آوردم و شادکامی که برای همه مردمان خواهد بود. به شما متولد شده است در شهر داوود، یک منجی، که مولایمان مسیح است." آغاز زندگی زمینی عیسی چنین شگفت آور بود، زیرا این قدم بعدی برای عیسی بود، کسی که بیش از یک معلم بزرگ و یا یک پیامبر بود. عیسی تنها فردی بود که زندگی عاری از گناه داشت. او هم کاملاً انسان بود و هم کاملاً خدا. خدا می توانست خبر تولد عیسی را به قصر شاه ببرد، ولی فرشتگانش را میان چوپانان فرستاد. فکر می کنید چرا خداوند تصمیم گرفت با زن فروتن و ساده ای چون مریم، و چوپانان عادی شروع کند؟ آیا این شما را به شگفتی می آورد؟

تماشای ویدیو


غسل تعمید عیسی2 - غسل تعمید عیسی

غسل تعمید، مسیحیان را به پایه و اساس ایمانشان متصل می کند و نقطه مرکزی تاریخ بشر است - مرگ عیسی روی صلیب برای گناهان ما. وقتی پیامبر، یحیی تعمید دهنده، عیسی را تعمید داد، صدایی از بهشت گفت:" تو پسر دوست داشتنی من هستی؛ با تو من بسیار خشنود هستم." یحیی تعمید دهنده، بشارت از تعمید توبه برای بخشودگی گناه داد. مردمان زیادی برای شنیدن بشارت یحیی آمدند، برای اعتراف به گناهانشان، توبه و برای اینکه تعمید داده شوند. یحیی به آنها گفت:" بعد از من کسی می آید از من قدرتمند تر، که من شایسته خم شدن و باز کردن بند های صندلش هم نیستم. من شما را با آب تعمید می دهم، ولی او شما را با روح مقدس تعمید خواهد داد." آنگاه که یحیی عیسی را در رودخانه تعمید داد و او از آب بیرون می آمد آسمان ها گشوده شدند و صدای خداوند گفت:" تو پسر دوست داشتنی من هستی؛ با تو من بسیار خشنود هستم." روح خدا مانند کبوتری پایین آمد و روی عیسی فرود آمد تا رسالت اشعیا تحقق یابد. ( کتاب اشعیا 11:2 ، 42:1) . روز بعد زمانی که یحیی تعمید دهنده عیسی را دید که به سمت او می آمد گریان گفت:" بنگر، بره خدا که گناهان جهان را بر می دارد." (یوحنا 29:1 ) آنگاه یحیی نبی شهادت خود را داد: "روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر او قرار گرفت.من خود نیز او را نمی‌شناختم، امّا آنکه مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم، مرا گفت: ”هرگاه دیدی روح بر کسی فرود آمد و بر او قرار گرفت، بدان همان است که با روح‌القدس تعمید خواهد داد". و من دیده‌ام و شهادت می‌دهم که این است پسر خدا." (یوحنا 1 :33-34)

تماشای ویدیو


بانوی کنار چاه 3 - بانوی کنار چاه

کوتاهترین راه از یهودیه به جلیل از سامره می گذشت. بیشتر یهودیان از از این راه دوری می کردند چون از سامریان خوششان نمی آمد. در طول مسیر، عیسی و شاگردانش به شهر سوخار رسیدند، در نزدیکی جایی که یعقوب قبلاً زندگی می کرد و قسمتی از آن سرزمین را به پسر خود یوسف داده بود. چاه یعقوب آنجا بود. عیسی که خسته از سفر بود، در میانه روز کنار چاه نشست تا استراحت کند. زمانی که زنی سامری برای گرفتن آب از چاه آمد، آب را در نزدیکی عیسی از چاه کشید. عیسی از او پرسید:" کمی آب برای نوشیدن به من می دهی؟" آن زن بسیار متعجب شد و گفت:" تو یهودی هستی و من زنی سامری، چطور از من آب برای آشامیدن می خواهی؟" عیسی به او پاسخ داد:" اگر می‌دانستی موهبت خدا چیست و چه کسی به تو می‌گوید:‏ "آب به من بده" از او درخواست می‌کردی و او به تو آب زنده می‌بخشید." منظور عیسی از "آب زنده" چیست؟ در ادامه مکالمه ایشان، صحبت به زندگی خصوصی زن می رسد و پرستش عمومی. عیسی گفت:" باور کن ای زن، زمانی می‌رسد که شما نه در این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم و شما سامری ها نمی دانید چه را می پرستید، ما آنچه را می پرستیم که می دانیم. رستگاری برای یهودیان است. زمانی می‌رسد که پرستندگان حقیقی،‏ پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد؛‏ زیرا پدر در پی چنین پرستندگانی است. زن گفت:" می‌دانم آن که مسیح خوانده می‌شود،‏ می‌آید.‏ هنگامی که او بیاید،‏ همه چیز را آشکارا به ما اعلام خواهد کرد." سپس عیسی اعلام کرد:" من آن مسیح هستم." منظور عیسی از " پرستندگان حقیقی،‏ پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد" چیست؟

تماشای ویدیو


زارع البذور 4 - بذرپاش

 معمولاً وقتی کشاورز می خواهد بذر خود را بکارد، از قبل مطمئن می شود که خاک برای اینکار آماده است تا بتواند محصول خوبی بدست آورد. در این حکایت، عیسی می گوید که بذرپاش، بذر را بین انواع گوناگونی از زمین ها پخش می کند. زمین سنگی، علف های خاردار، کنار جاده ای پر رفت و آمد و در قسمت هایی با خاک مرغوب. مشخص است که این بذرپاش می داند که همه این بذر محصول خوبی نمی دهند و حتی بعضی ممکن است هیچ محصولی تولید نکنند. پس، او چه می گوید؟ اول باید بذر پاش و بذر را شناسایی کنیم. چون عیسی داستان را می گوید پس حتماً منظورش از بذرپاش خودش است. بذر حقیقت خدا می باشد. آه، بله، و چهار نوع مختلف از زمین نشانه چه هستند؟  هدف این حکایت زندگی ما، انسانیت ما و قلب های ماست. پس بگذارید این سؤال را بپرسیم... آیا بذرپاش دارد بذر خود را هدر می دهد وقتی توجهی به محل فرود آن ندارد؟ عیسی، همان بذرپاش، اینطور فکر نمی کند. او مطمئن است که بخشی از بذرش خاک مرغوبی پیدا می کند و ببینید که چه اتفاقی می افتد. برداشتی صد برابر آنچه کاشته شده است. حالا واکنش ما به این حکایت چیست؟ من چگونه زندگی، انسانیت و قلب خود را آماده پذیرش بذر خدا کنم؟ به نظر می رسد که بستگی به ما دارد که با روی باز، آمادگی پذیرش این بذر رایگان را از خدا داشته باشیم، از طریق پسر او، عیسی.

تماشای ویدیو


السامريالصالح 5 - سامری نیکوکار

 همسایه من کیست؟ در ابتدا این سؤالی بسیار واضح است. کسی است که در همسایگی ما زندگی میکند، در اجتماع ماست، هم عقیده سیاسی ماست، در شهر ما، یا در کشور ما زندگی می کند. اگر چنین فردی را در حالتی بیابیم که ازش سرقت شده و او را کتک زده اند و اصطلاحاً لختش کرده اند و در کنار خیابان رهایش کرده اند، اگر او را به عنوان یکی از این همسایه ها بشناسیم احتمالاً به او کمک خواهیم کرد.اما عیسی تصویر نوع دیگری از همسایه را ترسیم می کند. اگر جرأتش را دارید داستان را بخوانید و این پنج نکته فکر شما را مشغول خواهند کرد:
1. سامری نیکوکار شفقت داشت و از روی دلسوزی اقدام کرد.
2.  اگر چه مورد نفرت قوم مرد مضروب بود، سامری نیکوکار اختلافات قومی را کنار گذاشت.
3. سامری نیکوکار از هرآنچه پول که خودش داشت برای پرداخت هزینه های مرد مضروب استفاده کرد بدون اینکه چشمداشتی به بازگشت آن داشته باشد.
4. سامری نیکوکار خوش نام بود که صاحب مسافرخانه به او اعتماد کرد و روی قول او حساب کرد.
5. سامری نیکوکار مرد بسیار بخشنده و مهربانی بود و حتی ممکن بود بدهکار شود تا بتواند به مرد مضروب کمک کند تا دوباره روی پای خودش بایستد.وقتی عیسی حکایت خود را تمام کرد، معلم حقوق که این سؤال را پرسیده بود مبهوت ماند، با علم به اینکه نمی تواند در این آزمایش قبول شود. آیا ما میتوانستیم؟ می دانم من که بدون کمک خدا نمی توانستم.

تماشای ویدیو


الصلاة الربانية 6 - دعای خداوند

 آیا تابحال زیر بار مسئولیت و کوه نگرانی ها، درد و رنج بشر که دور و بر شما است خم شده اید؟ آیا  عالم هستی ما را که ذره ای خاک در این طرح عظیم جهان و روزگار هستیم می بیند؟ ما به نظر خیلی بی اهیمت هستیم، ذره ای هوا، یک نفس و ثانیه ای بعد نیستی. خدا چطور؟ آیا اهمیت می دهد؟ عیسی می گوید که خدا اهیمت می دهد. عیسی به ما یاد می دهد چگونه با خدا صحبت کنیم و چگونه او را صدا بزنیم. و از همه زیباتر اینکه به ما میگوید خدا را به عنوان پدر خود خطاب کنیم ...پدر. و اینکه او از نفسی که می کشیم به ما نزدیکتر است. که او پادشاهی و سرزمینی دارد و می خواهد ما عضوی از آن باشیم و در نقشه های باشکوهش برای آفرینش سهیم باشیم. عیسی به دوازده شاگردش آموخت که چگونه دعا کنند و این، زندگی آنها را تغییر داد و می تواند زندگی ما را نیز تغییر دهد.

تماشای ویدیو


گلگتا 7 - گلگتا

دیدن دوباره صحنه به صلیب کشیده شدن عیسی بسیار سخت است. پس چرا مسیحیان اصرار دارند تمرکز خود را روی این واقعه بگذراند؟ خیلی از مردم دوست دارند عیسی را به عنوان یک مرد خوب به یاد داشته باشند، حتی یک پیامبر عظیم، ولی اصرار دارند به صلیب کشیده شدن او را رد کنند. انکار به صلیب کشیده شدن عیسی، رحمت خدا برای انسانیت را آلوده میکند. بخاطر به صلیب کشیده شدن عیسی، ذات گناهکار ما هم به همراه مسیح روی صلیب کشته شد. خداوند اعلام کرد ذات گناهکار ما هیچ کار خوبی نمی تواند انجام دهد. او نگاهش به گناه را به عنوان منتهای فساد و خرابی، چیزی بی استفاده، با اعلام حکم مرگ برای آن به ما نشان می دهد و با میخکوب کردن آن به صلیب همراه با مسیح. طی این عمل دردآور به صلیب کشیدن، خداوند ذات گناهکار آنهایی که توبه میکنند و به عیسی مسیح ایمان می آورند نابود کرد. پولس شاگرد در رومیان 6:6 می نویسد که مؤمنین مسیحی" با او به صلیب کشیده شدند". برای دنیا، این باور شاید احمقانه به نظر برسد، ولی این عمل هولناک بزرگترین نعمت را برای دنیا فراهم کرد، دستاوردی که خرد انسان هنوز به آن نرسیده است - آزادی انسان از بند گناه.

تماشای ویدیو


عیسی دوباره زنده می شود 8 -عیسی دوباره زنده می شود

به صلیب کشیده شدن عیسی هیچ وقت پایان ماجرا نبوده است. در واقع، از خیلی جهات، یک آغاز بوده است. وقتی عیسی در اتاق بر شاگردانش ظاهر شد، ترس انها را آرام کرد، آرزوی آرامش برایشان کرد و سپس به آنها نشان داد که چگونه او تحقق یافتن وعده های خداوند در عهد عتیق بوده است. به لوقا 24:44 نگاه کنید. عیسی به وضوح خود را به عنوان کسی که تحقق وعده های خدا در عهد عتیق است معرفی می کند. پولس شاگرد بعداً این خبر خوش را اینگونه جمع بندی میکند :"مسیح برای گناهان ما مرد طبق کتاب آسمانی، و اینکه دفن شد، و بعد از سه روز دوباره قیام کرد و احیا شد، طبق کتاب آسمانی." (اول قرنتیان 15:4). اگر مسیح از مرگ بر نمی خیزید، ایمان مسیحیان واهی می شد. هیچ بشارتی نمی بود مگر اینکه کسی که برای گناه بشر مرد، دوباره احیا می شد. تمام تردید هایی که شاگردان را هنگام مرگ عیسی در بر گرفته بود از بین رفتند هنگامی که فرشته به به زنان کنار مقبره گفت:"چرا کسی را که زنده است در میان مردگان می‌جویید؟‏ او اینجا نیست،‏ بلکه برخیزانده شده است". ( لوقا 6-5 :24) آیا شما به مرگ عیسی مسیح برای رستگاری خود اعتماد دارید، که رهایی از گناه و عواقب آن است؟ آیا باور دارید که عیسی همان کسی است که می گوید؟

تماشای ویدیو