3 - بانوی کنار چاه

نمایش ها : 352

شرح

کوتاهترین راه از یهودیه به جلیل از سامره می گذشت. بیشتر یهودیان از از این راه دوری می کردند چون از سامریان خوششان نمی آمد. در طول مسیر، عیسی و شاگردانش به شهر سوخار رسیدند، در نزدیکی جایی که یعقوب قبلاً زندگی می کرد و قسمتی از آن سرزمین را به پسر خود یوسف داده بود. چاه یعقوب آنجا بود. عیسی که خسته از سفر بود، در میانه روز کنار چاه نشست تا استراحت کند. زمانی که زنی سامری برای گرفتن آب از چاه آمد، آب را در نزدیکی عیسی از چاه کشید. عیسی از او پرسید:" کمی آب برای نوشیدن به من می دهی؟" آن زن بسیار متعجب شد و گفت:" تو یهودی هستی و من زنی سامری، چطور از من آب برای آشامیدن می خواهی؟" عیسی به او پاسخ داد:" اگر می‌دانستی موهبت خدا چیست و چه کسی به تو می‌گوید:‏ "آب به من بده" از او درخواست می‌کردی و او به تو آب زنده می‌بخشید."

ویدیو های مرتبط