A ceto

Ga sosai farko a cinematic tarihi da Yesu ya zo gida.
 Ya labarin ne a karshe ya gabatar, ba ta Hollywood, amma ta sosai mutanen da suka rayu a cikin garũruwa Ya rayu a.

A Child An haife - ya zo da manufa da kuma fatan a nan gaba. Dauka kai tsaye daga Littafi Mai Tsarki, a ji dadin wani sabo ne hangen nesa daga cikin Man, da sau, kuma da manzancinSa - daga haihuwata mai banmamaki, zuwa ga mutuwar akuba. A sakon na zaman lafiya ga dukan duniya. Yana da wata tunatarwa daga haihuwa sau, ga mutane na yau, cewa Allah shi ne ƙauna. Mai Ceto ne na farko movie a cikin harshen larabci sanya ta wani Larabawa tawagar da kuma 'yan wasan kwaikwayo, da kuma kafa da tambaya"Don me kuke neman rayayye a cikin matattu?"

2 The Savior Jesus Baptism