7 - Golgota

Ndeleng : 665

Gambaran

Iku angel kanggo nonton iki reenactment Yesus sing kasalib. Mulane, apa wong-wong Kristen kok nerusake fokus ing acara kasar? Akeh wong pengin ngelingi Gusti Yesus minangka wong sing becik, malah dadi nabi gedhe, nanging padha nyengkuyung nyangkal marang panyaliban. Ngenani panyaliban Gusti Yesus ngrusak karya Allah sing welas asih marang kabeh manungsa. Amarga panyaliban Yesus kita sifat dosa dipateni ing salib karo Kristus. Gusti Allah ngandika yen alam dosa kita bisa ngasilake barang sing ora apik. Dèkné nganggokké dosa kaya sing tyeta banget, ora ènèng tegesé, jalaran dawa kudu diukum pati karo Gusti Yésus. Liwat pangibadah salib iki, Gusti Allah ngukum pati wong sing mratobat saka dosa-dosané lan nyantosakaké imané ing Gusti Yésus Kristus. Rasul Paulus nyerat ing Rum 6: 6 sing pracaya Kristen"disalibake karo dheweke. Lan ngandika maneh ing Rum 6:11,"Mulane kowe uga kudu nganggep yen kowe wus padha mati ing dosa lan urip mungguh ing Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus." Nanging, tumindak sing nggegirisi iki mberkahi berkah sing paling gedhe kanggo donya lan ngrampungake apa kawicaksanan manungsa sing ora bisa dilakoni-mbebasake manungsa saka budak dosa.