8 - Yesus wungu saking seda

Ndeleng : 551

Gambaran

"Panyebaran Gusti Yesus wis ora ana ing pungkasane critane, malah akeh banget cara, yaiku nalika wiwitan. Nalika Gusti Yesus rawuh ing kamar karo para sakabate, dheweke nuli ngetokake rasa wedi marang dheweke, banjur ngandhakake, Yaiku pangujan janji-janjine Gusti Allah ing Prajanjian Lawas, Katrangan ing Lukas 24:44, Gusti Yesus kanthi jelas ngenalake awake dhewe minangka wong sing bakal netepi janji Prajanjian Lawas Gusti Allah. Dosa-dosané miturut Kitab Suci, lan disarèkaké, lan wungu ing telung dinané, miturut Kitab Suci (I Kor 14: 4) Menawa Kristus ora tangi saka ing antarane wong mati, imané wong Kristen ora muspra. Ora ana Injil, kajaba wong sing tilar donya kanggo dosa umat manungsa, wungu maneh. Kabeh sing mbantah sing nempuh ing para murid minangka Yesus seda dibusak ing wayahe nalika malaekat ngandika marang para wanita ing kubur, Yagene kowe nggoleki Urip ing antarane wong mati? Ora ana ing kene, nanging wis wungu (Lukas 24: 5-6). Apa sampeyan percaya ing pati Yesus Kristus kanggo Kaslametan panjenengan, yaiku kaluwihan saka dosa lan akibate? Apa kowe pracaya yen Gusti Yesus iku sapa?"

video sing gegandhengan