2 - Baptisan Yesus

Ndeleng : 576

Gambaran

Baptisan ngubungake pracaya Kristen menyang pondasi iman lan sajarah manungsa sajarah - pati Yesus ing salib kanggo dosa-dosa kita. Nalika nabi, Yohanes Pembaptis, mbaptis Yesus, swara saka swarga ngandika,"Sampeyan punika Putra ingkang kula tresna; Karo kowe aku seneng banget."Yohanes Pambaptis martakaké baptisan pamratobat kanggo pangapuraning dosa. Akeh wong sing teka ngrungokake Yohanes supaya bisa ngakoni dosa, mratobat lan dibaptis. Yohanes paring wangsulan marang wong-wong mau:"Sawise aku bakal ana wong kang luwih kuwat tinimbang aku, dene cangkemku ora pantes tumiba ing gawe. Aku mbaptis kowe nganggo banyu, nanging Panjenengane bakal mbaptis kowe kalawan Roh Suci."Sawuse mangkono Nabi Yokanan kabaptis dening Nabi Yokanan ana ing pinggire bengawan Efrat, sarta banjur metu saka ing banyu, banjur kabuka lan swaraning Allah ngandika: Anakku sing tak trésnani."Sakwat Rohé Gusti Allah medun kaya manuk dara, dèkné terus ngetokké tembung sangka Gusti Allah kaya nabi Yésaya. Esuke nalika Yohanes Pambaptis weruh yen Gusti Yesus rawuh, banjur ngandika:"Delengen, Sang Cempe Allah, kang nampani dosa ing jagad" (Yokhanan 1:29). Banjur Yohanes Pembaptis mratélakaké yèn paseksiné:"Aku wus ndeleng Roh iku kaya manuk dara, lan tetep ana ing Panjenengané. Aku ora kenal marang Dèkné, nanging Gusti Allah sing ngongkon aku mbaptis karo banyu, karo ngomong: 'Nèk wong sing weruh Roh Sutyi medun terus méntyloki wong, ya wong kuwi sing bakal mbaptis karo Roh Sutyi!' Aku nekseni yen iki Putraning Allah"(Yokhanan 1: 33-34).