1 - Yesus lair

Ndeleng : 508

Gambaran

"Kapan terakhir wektu sampeyan kaget? Nalika pungkasane sampeyan lagi ngantuk karo sing kepengin weruh yen sampeyan jumeneng lan mung gumun? Ana rong perkara sing kedadeyan: Pertama, sampeyan mungkasi apa sing sampeyan tindakake lan banjur ngujo sing apik. Ing wayah wengi laire Gusti Yesus, para malaekat ing swarga lan manungsa ana ing bumi padha mandheg anggone nindakake apa kang bakal ditindakake sarta padha sumelang. Malaekate tumuli ngandika marang wong-wong mau:"Aja padha wedi, sabab dakwartakake kabar kabungahan bab kabungahan gedhe Dadi wong-wong kabeh, amarga kowe wis laire ing dina iki ing dinane Sang Prabu Dawud dadi Juruwilujeng, yaiku Sang Kristus Yesus."Wiwit jamane Yesus ing bumi wis ditemokake, amarga iki minangka langkah sabanjure tumrap Gusti Yesus Gusti Yesus mung siji wong sing bisa urip kanthi tanpa dosa, yaiku manungsa lan Gusti Allah. Gusti Allah bisa ngetrapake lair saka Gusti Yesus ing istana raja, nanging dheweke ngutus para pandhita Kanggo pangon. Yagene mikir yen Gusti Allah milih kanggo miwiti karo wanita kaya nalika Maria lan para pangon umum? Apa iki nggumunake sampeyan?"