7 - गलगता

दृश्यहरू : 723

विवरण

यशुलाई पुनः क्रूसमा चढाईएको हेर्न कठिन छ | केरी किन क्रिश्चियनहरुले यो क्रूर घटनलाई ध्यानमा राखेर जिद्धी गर्दछ ? धेरै मानिसहरु यशुलाई अशल व्यक्तिको रूपमा सम्झीन चाहन्छन्, महान अगमवक्ता पनि यही चाहन्छन्, तर उनिहरु यशुलाई क्रूस मा चढाएको ईन्कार गर्दछन् | यशु लाई क्रूसमा चढाउन् ईन्कार गर्नु भनेको भगवानले मानवजातिको दया प्रति दुश्चरित्र देखाउनु हो | यशुलाई क्रूसमा चढाएकै कारण हाम्रो पापको भारी पनि यशुसगै क्रूसमा मृत्युदण्ड दिईयो | प्रभुले भनेका छन् की हाम्रो पापले भरिपूर्ण प्रकृतिले कुनै राम्रो चीज को उत्पादन गर्न सक्दैन | उनले पाप एक भ्रष्ट हो, काम नलाग्ने चीज हो त्यसैले क्रिष्ट सँगै क्रूसमा चढाएर मृत्युदण्ड दिनु पर्दछ भन्ने कुरामा विचार गरेका छन् | यो क्रूसमा चढाउने दुखदाई कार्य द्वारा, प्रभुले तिनीहरुको पापले भरिपूर्ण प्रकृति लाई मृत्युदण्ड दिएर उनिहरुलाई पश्चताप स्वीकार्य गरेर यशु क्रिष्टमा विश्वास गर्दछन् | यशुको चेला पौलुसले रोमियन ६:६ मा लेख्छन् कि हाम्रो पुरानो जीवन ख्रीष्ट सँगै क्रूसमा मर्यो।” अगाडि रोमियन ६:११ मा भान्छन् कि, “त्यस्तै प्रकारले तिमीहरूले पनि पापको कारणले मरेको सम्झ। अनि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको निम्ति जीवित भएको ठान।” विश्व को लागि यस्तो विश्वास मुर्ख लाग्छ | तर पनि यो भयानक घटनाले विश्वको लागि ईश्वरको आशिर्वाद दिएको छ र यस घटनाद्वारा मानिसको बुद्धिले गर्न नभ्याएको चीज दिएको छ – अथवा मानव जाति को पापको बन्धन बाट मुक्ति दिएको छ |