2 - यशुको बपतिस्मा

दृश्यहरू : 440

विवरण

बपतिस्मा ले क्रिस्टियन विश्वासीहरूलाई तिनीहरुको विश्वासको जग र मानव इतिहासको केन्द्रिय घटना – हाम्रो पापको लागि क्रस मा यशुको मृत्यु | जब भविष्यवाणी कर्ता जोनले यशुलाई सुनाउदै थिए स्वर्गवाट एउटा आवाज ले भन्यो, “तिमी मेरा पुत्र हौ अनि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म तिमीसँग अत्यन्त खुसी छु।” जोन, जसले बपतिस्मा दिने गर्छन, उनले पापको क्षमा पश्चाताप को बारेमा प्रचार गर्थे | धेरै पनिसहरु आफनो पाप स्वीकार गर्न, पश्चाताप गर्न र बपतिस्मा लिन जोनको प्रवचनप्रचार सुन्न आउने गर्दथे | जोन ले उनिहरूलाईभने, “मभन्दा पछि एक मानिस आउनु हुनेछ, उहाँ मभन्दा महान हुनुहुन्छ। म निहुरेर उहाँको जुत्ताको फित्ता खोलिदिने योग्यको छैनँ। 8 म पानीद्वारा तिमीहरूलाई बपतिस्मा दिन्छु तर उहाँले त तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बपतिस्मा दिनुहुनेछ।” त्यसैले, जब जोनले यशुलई नदिमा बपतिस्मा दिए र यशु पानीबाट वाहिर निस्कदै थिए, स्वर्ग खुल्यो र प्रभूको आवाजले भन्यो, “तिमि मेरा प्यारो छोरा हौ | मा तिमीसंग धेरै खुसी छु” (यशयाह ११:२, ४२:१) | प्रभुको आत्मा एक ढुकुरपरेवा जसरी तल झर्यो र यशयाह को भविष्यवाणी पूरा हुने गरी यशुमाथि अवतरण गर्यो | अर्को दिन जब जोनले यशु आईरदेको देखे उनले अतालीएर भने, “हेर, परमेश्वरका भेगे जसले संसारको पापहरू उठाई लाने छ।” (यूहन्ना १:२९ ) | यूहन्नाले भने, “मैले यो सबै भइरहेको देखेकोछु। मैले स्वर्गबाट आत्मा ओर्लँदै गरेको देखें। मैले पवित्र आत्मालाई ढुक्कुर जस्तै देखें अनि उहाँमाथि बसेको देखें। मैले यो देखेको हुँ र म गवाही पनि दिन्छु कि उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।” (यूहन्ना १:३३-३४) |