3 - कुवाको छेउमा एक नारी

दृश्यहरू : 316

विवरण

यशु र उनका चेलाहरू सूखार भन्ने गाऊँ मा आई पुगे जहाँ याकूब बसेको थियो र उसले आफ्ने छोरो यूसुफलाई जमिन दिएको थियो | याकूबको कुवापनि त्यहि थियो | यशु आफनो यात्रादेखि थाके र करिब मध्यन्ह तिर उनि त्यही कुवाको छेउमा आराम गर्न बसे | जब सामारियावासी नारी कुवामा पानी लिन आईन, उनले आफनो पानी यशुको छेउमा राखिन | यशुले ति महिलालाई सोधे, “मलाई पानी दिनुहुन्छ?” नारी छक्क परिन र भनिन, “तपाईंले पानी मागेको देखेर म छक्क परे। तपाईं यहूदी हुनुहुन्छ अनि म एउटी सामरी स्त्री” यशुले उत्तर दिए, “यदि परमेश्वरले के प्रदान गर्नु हुन्छ अनि ऊ जसले पानी माग्दैछ, तिमीले जानेको भए, तिमी मलाई माग्ने थियौ र म तिमीलाई जीवन जल दिनेथिएँ। ” यशुले “जीवन जल” भनिरहदा के भन्न खोजिरहेका छन् ? पछि कुराकानी हुँदै गर्दा; उनिहरुको छलफल, ति महिलाको व्यक्तिगत (निजी) जीवन देखि सार्वजनिक पूजापाठ सम्म पुग्यो | यशुले भने, “मलाई विश्वास गर, नारी! एक समय आइरहेकोछ जब तिमीले पितालाई यो पहाडमा अथवा यरूशलेमा आराधाना गर्ने छैनौ। तिमी सामरीहरू जे आराधना गर्दछौं, त्यो जान्दैनौ। हामी यहूदीहरू के आराधना गर्दछौं त्यो जान्दछौं। मुक्ति यहूदीहरूबाटै आउँदछ। 23 समय आइरहेछ जब सत्य आराधकहरू आफ्ना पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधाना गर्नेछन्। अनि त्यो समय आइसकेको छ। यस किसिमका आराधकहरूलाई नै पिताले चाहनुहुन्छ।” ति महिला ले भनिन , “म जान्दछु मसीह (ख्रीष्टलाई भनिन्छ) आउनु हुँदैछ। जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रत्येक कुराको व्याख्या गर्नु हुनेछ।” त्यसपछि यशुले भने, “एक जो तिमीसित बोलिरहेछु, म मसीह हुँ।” यशुले साचो भक्तहरुले आफ्ना पिताको पूजा आत्मा र सत्यतामा गर्दछन् भनेर के भन्न खोजिरहेका छन् ?