لنده کیسه

د عیسی زیږیدنه1 - د عیسی زیږیدنه

دی وروستی ځل لپاره مو څه وخت حس حیرانوونکی شو؟
  وروستي ځل څه وخت له دومره حیرانوونکی څیز سره مخامخ شوی ، چې لکه ‌‌ډبره ودریدی او یوازی ستاینه مو وکړه؟
 هغه وخت دوه کاره کیږي ، لومری مو توقف وکړ ، وروسته په هغه سه چي بوخت وۍ تر سره یې کړۍ ، په هغه وخت کې.
 وروسته په افرین ویلو کې ډوب شوۍ. د عیسی د زیږدو په شپه اسماني پرښتې او د ځمکې خلک په هغه څه چې بوخت و هغه کارنه یې په تپه درولي وو، تول بې څاه او حیران وو.
 یوې پرښتې دوی ته وویل: مه وېرېږی، ځکه تاسې ته خوښۍ پیام لرم، هغه پیام چې دې تولو وګړو لپاره دی ، ښه پیام لرم د تولو وګړو د بختورتوب لپاره ځکه چې نن دې داویدوف په ښارکې ستاسو ژغورونکی وزیږېدو هغه مسیح دی.
 عیسی یوازینی څوک و، چې پرته له ګناه یې ژوند کړی دۍ. هغه په داسې حال کې چې بشپړ انسان و، خدای هم و.
  الله تعالی که غوښتي وای نو د عیسی د زېږېدو زېری یې د پاچاهۍ مانۍ ته ورکولو خو پرښتې یې شپنو ته واستولې.
 څه فکر کوی ، ولې اللهج وغوښتل چې د مریم غوندې دیوې ساده ښځې روزنه یې عادي شپانه وسپارله؟
 ایا دا کار تاسې نه حیرانوي؟

ویډیو وګورئ


د تمعید غسل او نومونې مراسم2 - د تمعید غسل او نومونې مراسم

د تمعید غسل او نومونې مراسم ، مسیحی باورمندانو د خپلو عقیدو او اصولو پر اساس تر سره کړل او اصلي پیښې په بشري تاریخ کې مرتبطوي ، مرګ د صلیب پر مخ زمونږ دی ګناهانو له امله و.
 کله چې یوان د عیسی نوم ورکونکي د عیسی لپاره نوم کیښود ، له اسمانه یو غږ خبرې وکړې (ته زما ګران زوی یې، ته زما ظرافت او ماهیت یې ).
 یوان کرستیتل د تمعید غسل او نومونی مراسم د توبې په توګه د ګناوو د بخښلو لپاره منل.
 په دې مراسمو کي دیر خلک راغلي وو، چې د یوان نصیحتونه واوري، او په خپلو ګناوو اعتراف وکړی او توبه وکړی او مسیحي شي.
 یوان دوی ته وویل : هغه راغی او هغه چې له ما څخه ځواکمن او قوي دی، او دا هغه څوک دی چې زه یې د کوښښ غوټې د خلاصولو لیاقت نلرم.
 زه تاسو ته په اوبو د تمعید غسل درکوم ، خو هغه به تاسو ته سپیڅلي روح سره د تمعید غسل درکړي.
 کله چې یوان عیسی ته په ویاله کې د تمعید غسل ورکولو هغه وخت چې له اوبو څخه بهر راووتلو اسمان څیرې شو، او د خدای تعالی غږ خبرې وکړې او وې ویل: ته زما ګران زوی یې او زما ماهیت او اصلیت په تا کې دی.
 سپیڅلی روح د یوه څیز یا جسم په شان لکه کوتره پر هغه راکښته شوه. لکه داسې چې د بني اسرایلو پیامبري ترلاسه شوه.(انجیل بنی اسرایل 11:42:1)
 ورځ وروسته یوان کرستیتل ولیدل چې عیسی ددی خواه ته راځي ده وویل : وګوری هغه راغی دی خدای زوی ، هغه چې نړۍ د تولو خلکو ګناوو کفاره ورکوي (شعر یوان 1:29)
 وروسته یوان کرستیتل داسې شهادت ورکوي: ومې لیدل چې څه ډول سپیڅلی روح د یوه جسم په شان او لکه کوتره د ده پر اوږو پاتې شو، او هغه مې نه پیژندلو پرته له هغه چا څخه چې زه یې واستولم تر څو هغه ته په اوبو سره غسل ورکړم او ما ته یې وویل ، هغه څوک چې سپیڅلی روح پري راغله او پر اوږو یې پاتې شوه هغه باید په هغه سپیڅلې روح باندی د تمعید غسل ووینی.
 او یوان وویل چې شهادت ورکوم چې عیسی د خدای زوی دی.(انجیل یوان 33:1-34)

ویډیو وګورئ


میرمن دی کوهی تر سنګه 3 - میرمن دی کوهی تر سنګه

له یودییه تر ګلیلییه پورې تر تولو لنډه لار ساماریه وه، ځکه چې د یهودیانو د ساماریه خلک نه خوښیدل نو د ساماریه له لاری یې دیر سفر نه کاوه. په یوه سفر عیسی او د هغه متعلمین یوه ښار ته چې زیخر نومیده ورسیدل، هغه ښارته نږدې چې یعقوب هلته ژوند کاوه، او یوه ټوټه ځمکه یې خپل زوی ورکړې وه. په هغه ښار کې یعقوب د اوبو کوهی یا څاه هم درلود.
 عیسی له سفر ستومانه و د څاه په څنګ کې کښیناست چې خپله ستوماني وباسي ، په هغه وخت کې یوه ساماریایي ښځه راغله ترڅو له څاه څخه اوبه وباسې او له اوبو سره د عیسی له څنګه تېره شوه، عیسی له هغې ښځې څخه پوښتنه وکړه، د څښلو لپاره اوبه راکړه، ښځې تعجب وکړ او ویل یې چي ته یهودي یې او زه ساماریه یم څنګه کولای شې چې له ما نه اوبه وغواړې او ویې څښې؟
 عیسی ځواب ورکړ، که چیرې د الله تعالی په بخښنه پوهېداې او له هغه څخه دې اوبه غوښتې وای هغه به ژوندی اوبه درکړې وې. د عیسی موخه له ژوندیو اوبو نامه څخه څه وو، وروسته بحث د ښځې شخصې ژوند او کلیسایي خدمتونو په اړه شو، عیسی اعلام وکړ ، پر ما باور وکړه ، او ښځې ، هغه وخت چې عبادت نه کوې ، نه دغه غره ته او نه هم ایروسلیم ته، تاسې ساماریایان نه پوهیږی چې د چا عبادت وکړی خو مونږ پوهیږو چې د چا عبادت وکړو.
 ژغورنه له یهودیانو څخه راځي، خو راځې هغه وخت چې د او تیتس ( مسیحی روحاني) رښتني ایمان لرونکي چې هغه له روح او حقیقت سره ولمانځي. داسې مومنانو ته اوتیتس وایي.
 ښځې ځواب ورکړ ، زه پوهیږم چې مسیح ( د خدای له لوري تاکل شوی) راځي.
 کله چې هغه راغی د هر څه زیری به مونږ ته راکړي هغه وخت عیسی وویل : زه مسیح یم.
 د عیسی موخه له دی خبري چې ریښتوني ایمانداران د خدای عبادت له روح او حقیقت سره کوی څه ده ؟

ویډیو وګورئ


لکه بزګر 4 - لکه بزګر

کله بزګر کروندې ته ځي چې خپل ګران تخمونه وکري، نو هغه لومړی ځان ډاډه کوي چې ایا دا ځمکه د کر لپاره چمتو ده ، چې دانې په ځان کې ومني تر څو ښه او ډیر حاصل وکا.
  په دې بېلګه کې د عیسی حکایت نظر ته راځي لکه داسې چې بزګر په هره ځمکه کې تر خپلې اندازې ډیر تخم کري ، دې ډبرو او اغزیو په منځ کې، په هغه لارو کې چې ګڼه ګوڼه وي او نور په سمه او ښه ځمکه کې .
 بزګر نشي کولای چې په دې و نه پوهیږي ، ښایي چې نه تولې دانې وده وکړي ، ځینې به بې شمیره پاتې شي.
 په دې ځای کې هغه داسې وویل :
 لومړی دا اړینه ده، چې د بزګر او تخم تشخیص وکړو . په دې اړه عیسی داسې مثال راوړی، ظاهرا یې ځان ته د بزګر خطاب کړي، هغه وایي دانه د خدای نعمت ده ، او څلور ډوله ځمکه د څه شي استازیتوب کوي؟ له دې مثال څخه موخه زمونږ ژوند ، زمونږ انسانیت او زمونږ زړونه دی.
 پریږده بیا به بیرته پوښتنه وکړو............
 په رښتیا بزګر دانې یا تخمونه تلف یا ضایع کوي ، چې ډیر یې خواره کړي دي؟ عیسی وایي: بزګر په بل فکر کې دی ؛ ډاډه دی چې دده ځینې دانې چې په خاوره کې ښې لوېدلې هلته هرو مرو څه پېښېږي، او پاداش به یې سل مرتبې وی.
 دغه مثال دلته موږ ته دا را یاده وي چې څرنګه خپل انسانې ماهیت او خپل زړه د الله تعالی د نعمتونود منلو لپاره باز کړو؟
 دا جوته ده چې پر موږ باندی ټړاو لري، نو ځکه له زړه سره بیا د الله تعالی نعمت چې دده د زوی عیسی له طریقه یې موږ ته اهدا شوی د زړه له کومی ومنو.

ویډیو وګورئ


 لپاره بیلګه 5 - د ښه ساماریایي لپاره بیلګه

زما ګاونډی څوک دی؟ ددې پوښتنې ځواب موږ ته واضاح او ښکاره دی. زموږ ګاونډی په تولنه کې خلک، په هیواد کې زموږ سیاسي پلویان دی او که چېرې د سړک له څنډې څخه یو څوک وتښتول شي ، هغه ومومو او وي پېژنو چې زموږ ګاونډی دی ښایي چې موږ مرسته ورسره وکړو.
 په دې ځای کې عیسی د ګاونډي متفاوت یا جلا تصویر او انځور وي. که چېرې جرات وکړی چې لاندې مثالونه ولولی. ښایي دا پنځه
 واقیعتونه ستاسې د افکارو لپاره قوي خواړه وي:
 1-مهربانه ساماریايۍ همدردی احساس وکړ او په هغه پسې په کار ده .
 2- د هیوادوالو د بد بینیو سره سره تکول شوی او وهل شوی سړۍ . ښه ساماریایی له تعصباتوسترګې پټوي.
 3- ښه ساماریایی د وهل شوی او ټکول شوي سړي د درملنې لګښت له خپل جېب څخه ورکړلو. پرته له کومې تمې چې بیا به کوم وخت دده لګېدلې پیسې بیرته ورکړي.
 4- مهربان ساماریایي ښه شهرت وموند، د مسافر خونې څښتن په هغه اعتماد وکړاو د هغه غوښتنې یې تعقیب کړې.
 5- ښه ساماریایي ډیرسخاوت مند و ، او د تکول شوی سړي مراقبت یې تر هغه مهاله کولو تر څو چې په پښو ودریږي او د هغه مالي ستونزې یې لرې کولې.
 مسیح عیسی خپل مثال پای ته ورسولو او هغه وکیل چې پوښتنه یې ترې کړې وه ، غلی یا چپ پاتې شو. متوجې شو، چې هیڅ وخت به له دې ازموینې څخه ونشي کولای تېر شي.
 او موږ ، ایا کولای شو ؟ د خدای په مرسته زه یې کولای شم.

 

ویډیو وګورئ


د خدای دعا 6 - د خدای دعا

ایا داسی څه پیښ شوي چې ستونزې او مسولیتونو ستاسو پر ژوند غلبه وکا ، او تاسې له انساني مراقبتونو ، دردونو او ستونزو سره مخ کړي؟
 ایا د نړۍ هغه کوچینۍ څیز یا زره چې د خلاقیت په عظیم نظام کې موږ له هغې څخه استازیتوب کوو ښایي وښیي ؟ نظر ته کوچینی ښکارو ، د باد نسیم ، یوه څاه یا یو نفس چې وروسته تول ناپدیدیږو .
 د خدای تعالی منظور له دې تولو څخه څه دی؟ ایا د هغه لپاره ارزښت لرو ؟
 عیسی وویل : چې ارزښت لرو . عیسی موږ ته دا راوښوده چې خدای ته څه ډول دعا وکړو او هغه ته مخه کړو. او تر تولو عالي داده چې هغه موږ ته دا راوښوده چې خدای ته مخه کړو لکه د خپل پلار په څیر.......
 اتیتس چې هغه په هر نفس کښولو کې له موږ سره دی.چې د هغه خارقالعاده ګي او پاچاهي په دې کې ده ، چې هغه غواړي موږ د هغه جز وګرځوي او موږ د خپلو پلانونو په ایجاد کې شامل کړي. عیسی خپل دولسو شاګردانو ته دعا کول وروښودل او د هغوی ژوند ته یې بدلون ورکړ او زموږ ژوند ته یې هم بدلون ورکولای شو.

ویډیو وګورئ


د عذاب او مرګ ځای 7 - د عذاب او مرګ ځای

پر صلیب باندې د عیسی په دارکولو نظارت او لیدل اسانه کار نه دی ، خو ولې مسیحیان په دې ظالمانه پیښې باندې يې سر سخت متمرکز دي؟
 دېر خلک غواړي چې عیسی د یوه ښه انسان او حتی د ارشد پیامبر په توګه یې په یاد ولري، خو په غوڅه د هغه له دارځړولو څخه ډډه کوي. د صلیب پر مخ
 د عیسی د دارځړولوڅخه د ډډه په برخه کې د مهربانی په وړاندې د بشریت تحقیر کوي. پر صلیب باندې د عیسی په دار کولو سره یو ځای د ګنهکار انسان طبیعت هم مري. خدای حکم ورکړ چې هیڅ ښه څیز نشي کولای چې د انسان د ګنهکار طبیعت حاصل وي . هغه ګناه یو باطل او وحشیانه عمل وګڼلو ، د هغه محکمه یې اعلام کړه له مسیح سره یو ځای د صلیب پر سر منازعه کېږي. د هغه له ګناه نه د ډک عمل له کبله چې خدای یې د صلیب پر مخ په دار کړو.
 د هغه کسانو ګنهکار خصلت چې له خپلوګناوو څخه یې توبه وکړه او په مسح عیسی یی باور وکړ د هغوی دا خصلت مري.
 پاول رسول رومیانو ته داسې ولیکل:6:6 چې مسیحی معتقدان له د سره یوځای په دار شول.
 په دې پسې یې رومیانو ته وویل:6:11 که چېرې دویم ځلی له مسیحیانو سره یو ځای مړه شو نو ایمان لرم چې له عیسی مسیح سره به ژوند وکړو. دغه عقیده او باور د خلکو په نظر احمقانه ښکاریدو . دغه وحشتناکه پیښه د بشر لپاره د برکت او لوی نعمت وګرځیده . په هغه څه چې د انسان پوهه په هغه نده موفقه شوې ، انسان د ګناه له قید او اسارت څخه معافیت او ازادی ته ورسید.

ویډیو وګورئ


 راژوندی شو. 8 - عیسی له مړو څخه راژوندی شو.

داستان هیڅ کله له مصلوب سره پای ته نه دی رسیدلی. په اصل کې د هغه په دیرو روابطو کې د هماغې موقع په بڼه پیل کیږي.
 کله چې عیسی د خپلو شاګردانو په خونه کې ښکاره شو هغه د دوی ډار او ویر په کرار کړه. او دوی ته یې د ارامۍ هیله وکړه، وروسته له هغې څخه یې پیل وکړ چې دوی ته څرنګه د خدای وعدې چې د عتیق له پیر څخه وې د هغو پلي کېدل وروښیي.
 وګوری انجیل لوقا 24:44.
 عیسی په ښکاره د هغه کس په توګه وپیژندل شو چې عتیق د عهد یا پیر د خدای د وعدې به ترسره کړي. پاول رسول وروسته ښه خبر په لاندینو کلماتو خلاصه کړ:
 چې هغه دفن شوی وو او په دریمه ورځ بیا ځلي یا دوباره ژوندی شو، د سپیڅلي کتاب له مخې(پیام به قرنتیان 14:4) .
 بیهوده دی د مسیحیانو ایمان ، که چېرې له مړیو څخه عیسی ژوندی نشي. هیڅ انجیل معنی نلري، که چیری هغه کس چې مړ شوی د بشر د ګناهونو د کفارې لپاره بیا ژوندی نه شي. له شاګردانو سره د عیسی مړینې په هکله ټول شک او تردید لرې کېږي ، په هغه لحظه کې چې د هدیرې په څنګ کې فرښتې یوې ښځې ته وویل :
 ولې ژوندی کس د مړیو په منځ کې لټوې؟ (انجیل لوقا 24-6) .
 ایا له ګناه څخه ستاسو د ژغورنې او اغېز په خاطر د عیسی مسح په مړینه باور لرۍ؟ ایا باورلری چې عیسی هغه څوک دی چې ادعا کوي؟

ویډیو وګورئ