7 - Çarmıha gerildiği yer

Görünümler : 1076

Açıklama

İsa’nın çarmıha gerilmesinin temsilini izlemek güçtür. Ancak neden Hıristiyanlar bu vahşi olay üzerinde odaklanmaktadır ? Bir çok insan İsa’yı iyi bir insan, hatta büyük bir peygamber olarak hatırlamak istiyor, ancak çarmıha gerilişi kesinlikle reddediyor. İsa’nın çarmıha gerilişinin reddedilmesi Tanrı’nın bütün insanlık için gösterdiği merhametli eylemi önemsizleştiriyor. İsa’nın çarmıha gerilmesiyle birlikte çarmıhta İsa ile birlikte insanoğlunun günahkar doğası da ölüyor. Tanrı iyi olan hiçbir şeyin insanoğlunun günahkar doğasının sonucu olamayacağına hükmediyor. Günahı fevkalade kötü bir şey, anlamsız olgu olarak kabul ediyor, bununla ilgili hükmünü veriyor ve İsa ile birlikte çarmıha geriyor. Çarmıha germekten ibaret olan bu işkenceli eylemle Tanrı günahlarından dolayı tövbe edenlerin ve İsa’ya iman edenlerin günahkar doğasını öldürüyor. Havari Pavlus Romalılara yazdığı yazıda 6:11 :” İsa ile öldüysek eğer, İsa ile yaşayacağımıza da inanıyoruz” diyor. Bu inanç insanlarla aptalca geliyor. Ancak bu korkunç olay insanoğluna verilen en büyük lütfa yol açmaktadır ve insan aklının başaramadığını başarır – insanoğlunun günahın pençesinden kurtarılması.

İlgili videolar