4 - Tohum ekicisi

Görünümler : 792

Açıklama

Genelde bir çiftçi kıymetli tohumlarını ekmeye niyetlendiğinde verimli bir mahsulat elde edebilmesi için önce toprağın tohumları kabul etmeye hazır olup olmadığını yoklar. Bu öyküde İsa tohum ekicisinin görünürde tohumu kayalar, dikenli çalılar, yoğun yollar etrafında ve toprağı iyi olan bazı bölgelerde olmak üzere her türlü topraklara gelişigüzel dağıttığını anlatıyor. Açıktır bu tohum ekicisi bütün tohumların mahsulat vermeyeceğini, bazılarının ise hiç vermeyeceğini iyi biliyor. Dolayısıyla o ne der. Önce, tohum ekicisinin kim olduğunu ve tohumları görmeliyiz. Bu öykü İsa tarafından anlatıldığı için açıktır ki kendisini tohum ekicisi olarak görüyor. Tohumlar Tanrı’nın HKİKATİ’dir. Evet, dört tür toprak neyi simgeliyor ? Bu öykü bizim hayatımıza, insanlığımıza, kalplerimize yöneliktir.

İlgili videolar