Hikaye Özeti

İsa'nın doğuşu1 - İsa'nın doğuşu

En son ne zaman hayret duygusunu hissettiniz ? Taş gibi kalacağınız ve sadece hayranlık duyabileceğiniz kadar hayret edici bir şeyle en son ne zaman karşılaştınız ? O zaman iki şey meydana geliyor. Önce o anda yapmakta olduğunuz işi yapmayı bırakıyorsunuz ve ondan sonra tamamen hayranlık duygusuna kapılıyorsunuz. İsa’nın doğduğu gece gökyüzündeki melekler ile yeryüzündeki insanlar o anda yaptıkları işi yapmayı bırakmış ve hep birlikte huşu içinde donakalmış. Melek onlara şu şekilde seslenmiş : “Korkmayın, zira işte size bütün insanlara yönelik büyük mutluluğu müjdeliyorum, tüm insanların büyük mutluluğuna ilişkin hayırlı haberi getiriyorum. Zira bugün doğdu, Davud’un kentinde Mesih doğdu, Rab Tanrı İsa doğdu”. İsa’nın yer yüzündeki yolculuğu böyle bir mucize ile başlıyor, çünkü bu yolculuk sadece büyük öğretmen veya peygamber olmakla kalmayan İsa’nın yolculuğunun bir sonraki aşamasıymış. İsa günahsız hayat yaşayan tek varlıkmış. O aynı zamanda hem tamamen insan, hem de tamamen Tanrı imiş. Tanrı İsa’nın doğuşunu kral sarayında da müjdeleyebilir, ancak melekleri çobanların yanına göndermiş. Ne düşünüyorsunuz ? Tanrı başlangıcı neden Meryem gibi mütevazi bir kadına ve sıradan çobanlara emanet etmeye karar verdi ? Bu sizi şaşırtıyor mu ?

Video izle


İsa'nın vaftiz edilmesi2 - İsa'nın vaftiz edilmesi

Vaftiz töreni Hıristiyanlığa inananlarla imanlarının temeli ve insanlık tarihinin ana olayı olan – İsa’nın günahlarımızdan dolayı çarmıhta ölümü arasında bağlantı kurmaktadır. Peygamber vaftizci Yahya İsa’yı vaftiz ettiği sırada gökten bir ses seslenmiş : “Sen benim sevdiğim oğlumsun ; benim inayetim sendedir.” Vaftizci Yahya vaftiz törenini günahların bağışlanmasına ilişkin pişmanlık olarak vaaz etmiş. Bir çok insan Yahya’nın vaazlarını dinlemeye, günahlarını itiraf etmeye, tövbe etmeye ve vaftiz olmaya geliyormuş. Yahya onlara şöyle diyormuş : “Benden daha güçlü olan, ayakkabılarının kayışını sökmeye layık olmadığım kişi geliyor. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama o sizi Kutsal Ruh ile vaftiz edecektir.” Bundan dolayı Yahya İsa’yı nehirde vaftiz ettiği sırada, sudan çıkarken gökyüzü açılmış ve Tanrı’nın sesi şöyle buyurmuş : “Sen benim sevdiğim oğlumsun ; benim inayetim sendedir”. Kutsal Ruh güvercin şeklinde onun üzerine inmiş ve İsa’nın üzerine konmuş ve böylece İshak’ın kehanetini gerçekleştirmiş (İshak 11:2 ; 42:1). Ertesi gün Vaftizci Yahya İsa’yı karşısında yürürken gördüğünde şöyle demiş :”Bakın, dünyanın günahını üstlenen Tanrı’nın kulu“ (Yahya 1:29). Bundan sonra Vaftizci Yahya şuna şehadet eder : “Kutsal Ruhun güvercin şeklinde üzerine indiğini ve omuzu üzerinde kaldığını gördüm. Onu tanımıyordum. Bir tek suyla vaftiz etmeye gönderen bana şöyle buyurdu : “Kutsal Ruh’un üzerine ineceği ve omuzunda kalacağı kişi Kutsal Ruh ile vaftiz edecek olandır”. Bunu gördüm ve Tanrı’nın oğlu olduğuna şehadet getiriyorum” (Yahya 1:33-34).

Video izle


Pınar başındaki kadın 3 - Pınar başındaki kadın

Yahudiye’den Galile’ye giden en kısa yol Samiriye’den geçiyormuş. Yahudilerin çoğu Samiriye’den geçmekten çekiniyormuş, zira Samiriyelileri sevmiyormuş. Yolda İsa ve öğrencileri, yakınında Yakub’un yaşadığı ve oğlu Yusuf’a bir toprak arsası verdiği Zihar ismindeki bir şehre varmış. Yakub’un pınarı da buradaymış. İsa yol yorgunuymuş ve öğle sıralarında dinlenmek için pınarın yanına oturmuş. Samiriyeli bir kadın pınardan su almaya geldiğinde su ile birlikte İsa’nın yanından geçmiş. İsa ona sormuş : “Bana içecek su verir misin?” Kadın şaşırmış ve cevaplamış : “Sen bir Yahudi’sin, ben ise Samiriyeliyim. Ben nasıl su isteyebilirsin ?” İsa cevap vermiş : “Tanrı’nın lütfunu ve senden kimin su rica ettiğini biliyor olsaydın sen ondan rica ederdin ve o sana canlı su verirdi.” İsa'nın "Canlı sudan" kastı nedir ? Daha sonra aralarındaki konuşmada konu kadının özel hayatından kilisedeki ayinlere doğru değişti. İsa şunları söyledi : “Bana inan kadın, ne bu dağa, ne de Kudüs’e dua etmeyeceğin zaman geliyor. Siz Samiriyeli’ler kime taptığınızı bilmiyorsunuz, biz ise neye taptığımızı biliyoruz. Kurtuluş Yahudilerden gelir. Ancak gerçek müminlerin Baba’ya Ruh ve gerçekle dua edecekleri zaman geliyor. Baba bu tür müminler istiyor.” Kadın cevap vermiş : “Mesih’in (Seçilmiş) geleceğini biliyorum. Geleceği zaman bize her şeyi müjdeleyecektir.” O zaman İsa şöyle buyurmuş : “Mesih benim”. Gerçek müminlerin Tanrı’ya Ruh ve gerçekle taptığını söyleyen İsa ne demek istiyor ?

Video izle


Tohum ekicisi 4 - Tohum ekicisi

Genelde bir çiftçi kıymetli tohumlarını ekmeye niyetlendiğinde verimli bir mahsulat elde edebilmesi için önce toprağın tohumları kabul etmeye hazır olup olmadığını yoklar. Bu öyküde İsa tohum ekicisinin görünürde tohumu kayalar, dikenli çalılar, yoğun yollar etrafında ve toprağı iyi olan bazı bölgelerde olmak üzere her türlü topraklara gelişigüzel dağıttığını anlatıyor. Açıktır bu tohum ekicisi bütün tohumların mahsulat vermeyeceğini, bazılarının ise hiç vermeyeceğini iyi biliyor. Dolayısıyla o ne der. Önce, tohum ekicisinin kim olduğunu ve tohumları görmeliyiz. Bu öykü İsa tarafından anlatıldığı için açıktır ki kendisini tohum ekicisi olarak görüyor. Tohumlar Tanrı’nın HKİKATİ’dir. Evet, dört tür toprak neyi simgeliyor ? Bu öykü bizim hayatımıza, insanlığımıza, kalplerimize yöneliktir.
O zaman kendimize şu soruyu soralım… tohum ekicisi tohumu her yere dağıtarak acaba tohumu israf etmiyor mu ? Tohum ekicisi İsa öyle düşünmüyor. Tohumlarının bir kısmının iyi toprak bulacağına emin ve bakın sonuçta neler oluyor. Yüz misli mahsulat.
Velhasıl, bu öyüküye cevabımız nedir ? Tanrı’nın tohumlarını kabul edebilmem için hayatımı, insanlığımı, kalbimi nasıl hazırlıyorum ?  Anlaşılan Tanrı’dan bu bedelsiz tohumları Tanrı’nın oğlu İsa aracılığıyla kabul etmek için kendimizi açacak mıyız sadece bize bağlıdır.

Video izle


İyi bir Samiriyeli 5 - İyi bir Samiriyeli

Komşum kimdir ? İlk bakışta bu sorunun cevabı hepimiz için açıktır. Komşu, yanımızda, topluluğumuzda, siyasi çevremizde, şehrimizde veya ülkemizde yaşayan kişidir. Soyguna uğramış, elbiseleri alınıp çıplak kalmış, dövülmüş ve yolun kenarına terk edilmiş bir kişiye rastlarsak, bu kişinin komşumuz olduğunu fark edersek ona yardımcı olacağız.

Ancak, İsa başka bir komşunun tablosunu çiziyor. Cesaret ederseniz öyküyü okuyun ve bu be husus sizi düşündürecektir.

1 – İyi bir Samiriyeli merhametlidir ve merhamet duygusuna göre hareket eder.
2 – Dövülen kişinin soydaşları ondan nefret etse de, iyi bir Samiriyeli ırk farklarını gözardı eder.
3 – İyi bir Samiriyeli dövülen kişinin masraflarını ödemek için cebindeki paradan harcar ve bu paranın kendisine iade edilmesini beklemez.
4 -  Hancının güvenini kazandığı için ve hancı onun sözüne inandığı için İyi bir Samiriyeli iyi bir otoriteye sahiptir.
5 – İyi bir Samiriyeli cömerttir ve dövülen kişiye yardım edebilmek için, dövülen kişinin tekrar ayağa kalkmasına kadar borç da alabilir.
 
İsa öykünün sonuna geldiğinde soruyu soran yasacı sözsüz kalır ve sınavı asla geçemeyeceğini anlar.

Ya siz ? Ben, Tanrı’nın yardımı olmadan başaramam. 

Video izle


Tanrı'nın duası 6 - Tanrı'nın duası

Etrafınızdaki insanlığın hayat sorumlulukları ve yığınlarla tasa, acı ve üzüntülerinin altında kaldınız mı hiç ? Kainat nesnelerin muktedir şemasında ibaret olduğumuz küçücük tozun farkında değildir bile ? Biz o kadar önemsiz görünüyoruz ki – rüzgarın bir esintisi, bir nefes hava ve artık yokuz. Tanrı bütün bunların neresinde ? Bizi düşünüyor mu ? İsa’nın cevabı “Evet”tir. İsa Tanrı ile nasıl konuşacağımızı ve ona nasıl davranacağımızı öğretiyor bize. Ve işin en ilginç tarafı İsa’nın bize Tanrı’ya babamızmış gibi davranmamız gerektiğini söylüyor olmasıdır… BABA. Onun bize o teneffüs ettiğimiz hava kadar yakın olduğunu, bir Hükümdarlığa sahip olduğunu ve bizim bu hükümdarlığın bir parçası olmamızı istediğini ve yaratılışına ilişkin büyük planlarını paylaşmamızı söylüyor olmasıdır. İsa on iki havarisine dua etmeyi öğretmiştir ve bu şekilde onların hayatı değişmiş ve dualar bizim hayatımızı da değiştirebilir.

Video izle


Çarmıha gerildiği yer 7 - Çarmıha gerildiği yer

İsa’nın çarmıha gerilmesinin temsilini izlemek güçtür. Ancak neden Hıristiyanlar bu vahşi olay üzerinde odaklanmaktadır ? Bir çok insan İsa’yı iyi bir insan, hatta büyük bir peygamber olarak hatırlamak istiyor, ancak çarmıha gerilişi kesinlikle reddediyor. İsa’nın çarmıha gerilişinin reddedilmesi Tanrı’nın bütün insanlık için gösterdiği merhametli eylemi önemsizleştiriyor. İsa’nın çarmıha gerilmesiyle birlikte çarmıhta İsa ile birlikte insanoğlunun günahkar doğası da ölüyor. Tanrı iyi olan hiçbir şeyin insanoğlunun günahkar doğasının sonucu olamayacağına hükmediyor. Günahı fevkalade kötü bir şey, anlamsız olgu olarak kabul ediyor, bununla ilgili hükmünü veriyor ve İsa ile birlikte çarmıha geriyor. Çarmıha germekten ibaret olan bu işkenceli eylemle Tanrı günahlarından dolayı tövbe edenlerin ve İsa’ya iman edenlerin günahkar doğasını öldürüyor. Havari Pavlus Romalılara yazdığı yazıda 6:11 :” İsa ile öldüysek eğer, İsa ile yaşayacağımıza da inanıyoruz” diyor. Bu inanç insanlarla aptalca geliyor. Ancak bu korkunç olay insanoğluna verilen en büyük lütfa yol açmaktadır ve insan aklının başaramadığını başarır – insanoğlunun günahın pençesinden kurtarılması.

Video izle


İsa ölüler arasından diriliyor 8 - İsa ölüler arasından diriliyor

Öykü hiçbir zaman İsa’nın çarmıha gerilmesiyle sona ermemiştir. Aslında, bir çok anlamda öykü asıl o zaman başlar. İsa odadaki öğrencilere göründüğünde onların korkularını teskin etmiş, onlara barış dilemiş ve ondan sonra Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini nasıl yerine getirdiğini göstermeye başlamış. Luka inciline bakınız 24:44. İsa kendini net bir şekilde Tanrı’nın Eski Ahit’teki vaatlerini yerine getirecek kişi olarak tanımlar. Havari Pavlus daha sonra müjdeyi “O gömüldü ve üçüncü gün dirildi, yazılanlara göre” sözleriyle özetleyecektir. (I Cor 14:4) Eğer İsa ölüler arasından dirilmiyorsa Hıristiyanların inancı boşunadır. İnsanoğlunun günahlarının cezasını ödemek için ölenin yeniden dirilmemesi durumunda hiçbir İncilin anlamı yoktur. İsa’nın ölümünde öğrencilerinde oluşan tüm şüpheler meleğin lahit yanındaki kadına : “Canlıyı neden ölüler arasında arıyorsun ? O burada değil, çünkü o dirildi” şeklinde seslendiği anda yok olur. (Luka 24:5-6). Günahtan ve sonuçlarından kurtulma anlamına gelen İsa’nın kurtuluşunuz adına öldüğüne inanıyor musunuz ? İddia edenin İsa olduğuna inanıyor musunuz ?

Video izle