3 - Pınar başındaki kadın

Görünümler : 738

Açıklama

Yahudiye’den Galile’ye giden en kısa yol Samiriye’den geçiyormuş. Yahudilerin çoğu Samiriye’den geçmekten çekiniyormuş, zira Samiriyelileri sevmiyormuş. Yolda İsa ve öğrencileri, yakınında Yakub’un yaşadığı ve oğlu Yusuf’a bir toprak arsası verdiği Zihar ismindeki bir şehre varmış. Yakub’un pınarı da buradaymış. İsa yol yorgunuymuş ve öğle sıralarında dinlenmek için pınarın yanına oturmuş. Samiriyeli bir kadın pınardan su almaya geldiğinde su ile birlikte İsa’nın yanından geçmiş. İsa ona sormuş : “Bana içecek su verir misin?” Kadın şaşırmış ve cevaplamış : “Sen bir Yahudi’sin, ben ise Samiriyeliyim. Ben nasıl su isteyebilirsin ?” İsa cevap vermiş : “Tanrı’nın lütfunu ve senden kimin su rica ettiğini biliyor olsaydın sen ondan rica ederdin ve o sana canlı su verirdi.”

İlgili videolar